.

Вивчення другого закону Ньютона на повітряній доріжці. 1.3.03-01

Отримуємо поняття про:
Швидкість, прискорення, силі, прискорення вільного падіння.

Експеримент:
За допомогою повітряної доріжки перевіряється залежність шляху від часу, швидкості від часу і залежність між масою, прискоренням і силою при прямолінійному рівноприскореному русі.