.

Рух тіла під кутом до горизонту. 1.3.11-00

Отримуємо поняття про:
параболічної траєкторії, рівноприскореному русі, балістиці

Експеримент:
Сталева куля рухається з різною початковою швидкістю під різними кутами до горизонту. Визначається залежність між дальністю польоту, висотою, кутом вильоту і початковою швидкістю.