.

Момент інерції і кутове прискорення. 1.3.13-01

Отримуємо поняття про:
кутовий швидкості, обертовому русі, моменті сил, моменті інерції диска, моменті інерції стрижня, моменті інерції матеріальної точки.

Експеримент:
Під дією сили тіло обертається навколо осі. Після вимірювання кутового прискорення визначається момент інерції тіла.