.

Вивчення моменту інерції і кутового прискорення з використанням інтерфейсу. 1.3.13-11

Отримуємо поняття про:
кутовий швидкості, обертовому русі, моменті сил, моменті імпульсу, моменті інерції, кінетичної енергії обертального руху.

Експеримент:
Для тіла, що обертається навколо нерухомої осі під дією постійного моменту сили, що змінюється кут повороту буде збільшуватися пропорційно квадрату часу, а кутова швидкість - пропорційно часу.