.

Фізичний маятник. 1.3.22-00

Отримуємо поняття про:
фізичному маятнику, моменті інерції, законі Штейнера, наведеної довжині маятника, оборотному маятнику, прискорення вільного падіння.

Експеримент:
За допомогою оборотного маятника визначається прискорення вільного падіння g з періоду коливань фізичного маятника при невідомих
масі і моменті інерції фізичного маятника.