.

Вивчення гармонійних коливань тіл на спіральних пружинах при паралельному і послідовному їхньому з'єднанні. 1.3.26-11

Отримуємо поняття про:
жорсткості пружини, законі Гука, межі пружності, коливаннях

Експеримент:
При різних експериментальних умовах визначається жорсткість пружини з періоду коливань і маси підвішеного вантажу.