.

Вимушені коливання - маятник Поля. 1.3.27-01

Отримуємо поняття про:
резонансній частоті, коливаннях, обертовому русі, вільних і вимушених коливаннях.

Експеримент:
У вільному коливальної системі спостерігається явище загасання - зменшення амплітуди коливання з часом. При вимушених коливаннях амплітуда залежить від частоти й амплітуди зовнішнього періодичного впливу та коефіцієнта загасання. Визначається власна частота вільних коливань, і будуються графіки кривих резонансу для вимушених коливань при різних значеннях коефіцієнта загасання.