.

Зміни, пов'язані коливальні контури. 4.5.02-00

Отримуємо поняття про:
резонансі, Q-факторі, коефіцієнті затухання, пропускної здатності, критичної або оптимальної зв'язку, характеристичний опір, методі Паулі, паралельної провідності, смуговому фільтрі, свіп-частоті

Експеримент:
На основі пропускної здатності методом Паулі визначається Q-фактор коливальних контурів. Розраховується коефіцієнт взаємної індукції в індуктивно пов'язаних коливальних контурах (смугових фільтрах).